• Bạn nào thuộc vùng sâu, vùng xa, bên chuyển phát họ sẽ thu thêm 5k ~ 10k nữa nhé.
  • Khối lượng sản phẩm trên 500g, phí chuyển phát sẽ tăng thêm mình sẽ chịu một nửa cho các bạn.